Historia szkoły

11 maja 1920 r. - W aktach gminy Karczew pod tą datą jest wzmianka, że na szkołę w Celestynowie gmina udzieliła zapomogi.

1928 r. - Trzyklasowa szkoła w 3 izbach dwóch drewnianych budynków wynajętych od pani Lewinowej. Posesję, na której mieściła się szkoła ograniczały dzisiejsze ulice Miodowa, Wrzosowa i Wąska. Pierwszym kierownikiem szkoły była Wacława Kozerska, samotna, starsza, lubiana przez dzieci pani. Nauczycielkami były p. Maria Kisielińska i Teodora Sawiak.

31 maja 1930 r. - Gminna Rada podjęła decyzję w sprawie zagospodarowania gruntów po majątku prywatnym Radzin. Poleciła zabezpieczenie placów pod budowę szkół, urzędu pocztowego, urzędu gminy i innych budynków użyteczności publicznej.

1933 r. - Sześcioklasowa szkoła w lokalu wynajętym od pani Sommerowej. Była to drewniana, dwupiętrowa willa, która znajdowała się na górce przy dzisiejszej ulicy Michała Rękasa. Dzieci uczyły się na trzy zmiany. Kierownikiem szkoły był Bolesław Skrętny, pełen energii, oddany dzieciom pedagog.

1935 r. - Kierownikiem szkoły został w wyniku konkursu dr filozofii Michał Rękas (do roku 1944).

1 września 1937 r. - Zorganizowano roczny kurs w zakresie siódmej klasy Szkoły Powszechnej jako uzupełnienie nauki.

lato1938 r. - Właściciel majątku Strzębki Katelbach na prośbę M. Rękasa, mieszkańców i nauczycieli wsparł finansowo budowę szkoły w Celestynowie. 17 listopada Zarząd gminy wystąpił do Rady Gminy w Karczewie o zamianę placu pod budowę szkoły w Celestynowie z majątku Radzin na plac położony na rogu ulic: Św. Kazimierza i Szkolnej. Formalności w tej sprawie załatwił kierownik szkoły M. Rękas.

1938/1939 - M. Rękas przy pomocy J. Stawikowskiego, F. Żołądka i innych uruchomił Szkołę Powszechną w lokalu Zalewskiego w Radziniu.

1939 r. - Rozpoczęto zbieranie materiałów na budowę szkoły. Prace budowlane prowadzono podczas okupacji hitlerowskiej.

10 grudnia 1939 r. - Niemieccy okupanci nakazali oddać podręczniki do historii i geografii oraz polskie czytanki, mapy i emblematy. Jednak prowadzono tajne nauczanie w zakresie przedmiotów zakazanych przez Niemców (historia, geografia, język polski). Poza M. Rękasem uczyły Wacława Kozerska, Teodora Sawiakowa, później Cecylia Rogalanka.

29 sierpnia 1942 r. - Ukończono rozpoczętą jeszcze przed wojną budowę szkoły powszechnej. Aby upamiętnić to wydarzenie, zasadzono przed jej budynkiem dąb. Do jej dokończenia przyczynili się głównie: inż. Bronisław Horosz z Karczewa, sołtys Celestynowa Stanisław Żołądek, jego brat Feliks, Michał Rękas i inni, którzy naciskali w sprawie budowy szkoły wójta Stanisława Kopra i sekretarza Bolesława Słomkę. (Obecnie w jej budynku przy ulicy Szkolnej znajduje się przedszkole.)

Wiosna 1944 r. - Kierownikiem Szkoły Powszechnej został Feliks Mućko, pedagog, lokalny społecznik i animator propagowania wiedzy i kształcenia zawodowego.

W latach pięćdziesiątych uczniowie uczęszczali do siedmioklasowej szkoły.

28 stycznia 1960 r. - Na sesji GR opracowano plan rozwoju wsi, który dotyczył m. in. rozbudowy szkół.

7 lutego 1963 r. - Wydział Oświaty w Otwocku przydzielił szkole podstawowej dodatkowo 2 izby lekcyjne mieszczące się w nowym budynku Liceum Ogólnokształcącego. W tym czasie naukę prowadzono na trzy zmiany.

rok szk. 1967/1968 - Kierownikiem szkoły został (do r. szk. 1973/74) Zbigniew Ozimczuk.

1969 r. - Ośmioklasowa szkoła podstawowa miała 441 uczniów, którzy uczyli się w 16 oddziałach; baza lokalowa to: 5 izb lekcyjnych (w tym dwie przechodnie), pokój nauczycielski i 2 wypożyczone sale lekcyjne (poza tym dzieci uczyły się w suterenie i na korytarzu, nadal w trybie trzyzmianowym).

marzec 1973 r. - Wyznaczono teren pod budowę nowej szkoły przy ulicy Wrzosowej. Prace związane z przygotowaniem działki wykonali rodzice. Garwolińskie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych przywiozło pierwsze materiały budowlane.

Kopanie rowów pod fundamenty

rok szk. 1974/1975 - Gminnym Dyrektorem Szkół został Lech Stangierski (do r. szk. 1980/81), natomiast Zbigniew Ozimczuk - zastępcą Gminnego Dyrektora Szkół na okres 1 roku.

17 stycznia 1974 r. - Na sesji GRN uchwalono zorganizowanie z dniem 1 września 1974 r. Zbiorczej Szkoły Gminnej w Celestynowie. Do klas IV - VIII planowano dowożenie uczniów z Reguta i Podbieli. Do 1974 r. kolejnymi kierownikami szkoły byli: Józef Fleszer, Józef Dorosz, Antonina Zajączkowska, Zbigniew Ozimczuk.

14 grudnia 1974 r. - Odbyły się pierwsze lekcje w nowym budynku Szkoły Podstawowej. Przy jej budowie pracowało wielu rodziców, żołnierzy i oficerów miejscowej Jednostki Wojskowej. Nad całym przedsiewzięciem czuwał Społeczny Komitet Budowy Szkoły: przew. płk. Jan Szymczyk, wiceprzew. płk. Stefan Borysewicz oraz Józef Bień, Edward Jakubowski, Aleksander Wojtan.

12 marca 1975 r. - Uroczyste otwarcie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Celestynowie przy ul. Wrzosowej 42. Szkole nadano imię "XXX - lecia PRL". Zastępcą Dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Celestynowie została Jadwiga Lipińska. W budynku było 15 klasopracowni, przestronne korytarze, gabinety lekarskie, biblioteka, czytelnia, duża sala gimnastyczna, stłówka i kuchnia z zapleczem. Personel pedagogiczny liczył 28 osób. W 22 oddziałach uczyło się 504 uczniów. Dotychczasowy budynek szkoły przy ul. Szkolnej został wykorzystany na przedszkole.

Uroczysty moment ślubowania na sztandar szkoły

 

rok szk. 1975/1976 - Zastępcą Gminnego Dyrektora Szkół została Jadwiga Lipińska (do r. szk. 1984/85), a zastępcą Dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Celestynowie - Mirosława Mielcuch.
W szkole zwiększa się liczba uczniów i oddziałów.

Uroczystość otwarcia nowego roku szkolnego 1975/76

1976 r. - Zostaje wprowadzony eksperyment pedagogiczny dla uczniów klas I - III. Sprawdzano nowe metody i programy nauczania, podręczniki i pomoce naukowe do tzw. dziesięciolatki. Od 1979 r. eksperyment objął uczniów klas IV - VIII. Szkoła otrzymała dużo pomocy naukowych, wyposażenie do pracowni przedmiotowych, sprzęt do klas. W ciągu kilku lat naszą szkołę odwiedziło wiele delegacji z kraju i zagranicy, m. in. 23 maja 1977 r. szkoła gościła węgierskich pracowników oświatowych i nauczycieli. W polskich gazetach ukazało się wiele artykułów o eksperymencie w celestynowskiej podstawówce.

 

Dom nauczycielski i szkoła

1979 r. - Zastępcą dyrektora do spraw eksperymentu została Barbara Kusińska.

1980 r. - Harcerze i zuchy (uczniowie szkoły podstawowej i szkół średnich) brali udział w uroczystościach nadania imienia Hufcowi ZHP. Hufiec otrzymał imię "Bohaterów Akcji pod Celestynowem".

marzec 1981 r. - Dyrektorem Szkoły została Krystyna Rykowska; zastępcą Dyrektora Szkoły - Barbara Kusińska.

W latach osiemdziesiątych zrezygnowano z wprowadzenia dziesięcioklasowej szkoły podstawowej. W szkole działało wiele organizacji i kółek przedmiotowych. Uczniowie przystępowali do różnych konkursów i olimpiad przedmiotowych. Szkoła mogła pochwalić się wieloma dyplomami i pucharami zdobytymi przez uczniów.

rok szk. 1985/1986 - Stanowisko Dyrektora Szkoły objął Maciej Pietruszczak, a funkcję zastępcy Dyrektora Szkoły nadal pełniła Barbara Kusińka.

1989 r. - Wykonano kapitalny remont szkoły.

rok szk. 1989/1990 - Dyrektorem Szkoły została Barbara Kusińska; zastępcą Dyrektora Szkoły - Stanisław Papis.

8 czerwca 1991 r. - Uroczyste otwarcie boiska szkolnego w Dniu Dziecka i Sportu. W tym też roku ukończono budowę Domu Nauczyciela w Celestynowie.

Dyrektor Szkoły Barbara Kusińska wita gości Oficjalnego otwarcia boiska dokonał Wójt Gminy Tomasz Atłowski Imprezy sportowe naszych najmłodszych Radość zwycięzcy

lata dziewiędziesiąte - Systematycznie poprawiano wygląd i wyposażenie izb lekcyjnych. Szkoła tętniła życiem, potrafiła zachować wysoki poziom nauczania. Świadczą o tym osiągnięcia uczniów. Niemalże rokrocznie kilku z nich zostawało laureatami olimpiad przedmiotowych. Uczniowie wykazywali się wiedzą na najwyższym szczeblu w następujących dziedzinach:

Poza tym niejednokrotnie zdobywali najwyższe lokaty w różnych zawodach sportowych, np. w gminnych spartakiadach, w gminnym turnieju w tenisie stołowym oraz turnieju piłki nożnej. Utalentowani plastycznie otrzymywali nagrody za swe niepowtarzalne prace.

rok szk. 1999/2000 - Do 24 oddziałów uczęszczało 641 uczniów. Kadra pedagogiczna liczyła 32 osoby. Był to ostatni rok działalności ośmioklasowej szkoły podstawowej. W wyniku reformy ostatnie klasy ósme kończą Szkołę Podstawową.

Klasa VIIIA Klasa VIIIB Klasa VIIIC

Wprowadzono reformę szkolnictwa. Utworzono sześcioletnią Szkołę Podstawową i Gimnazjum, które rozpoczęło swą działalność na drugim piętrze naszej szkoły. Szkole Podtawowej przydzielono dodatkowo budynek byłego ośrodka zdrowia przy ul. Reguckiej. W tzw. "Małej szkółce" uczyły się klasy pierwsze i drugie w trybie dwuzmianowym.

rok szk. 2002/2003 - Nasza szkoła włączyła się do akcji "Szkoła z klasą" organizowanej pod patronatem Prezydenta RP przez "Gazetę Wyborczą" i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej.

10 października 2003 r. - Szkoła Podstawowa w Celestynowie otrzymuje certyfikat "Szkoła z klasą".

Powiększ

jesień 2003 r. - Rozpoczęto remont budynku szkoły. Wymieniono okna i ocieplono cały budynek, który teraz ma nową, kolorową elewację. Na schodach wejściowych położono terakotę.

luty/ marzec 2004 r. - Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu "Pracownia internetowa w Szkole Podstawowej". Jedną z sal odnowiono, wyposażono w odpowiednią sieć elektryczną i odpowiednie meble. Czekamy z niecierpliwością na obiecane od dawna komputery.

7 maja 2004 r. - Szkoła zorganizowała po raz pierwszy "Dzień otwartych drzwi".

7 maja 2005 r. - Obchodziliśmy Jubileusz 85 - lecia Szkoły Podstawowej w Celestynowie.

Relacja z przebiegu uroczystości Jubileuszu 85 - lecia naszej szkoły!!!

rok szk. 2007/2008 - Dyrektorem Szkoły została Janina Skrzypiec - Nowak; zastępcą Dyrektora Szkoły - Katarzyna Grzelczak.

16 maja 2008 r. - Patronem Szkoły Podstawowej w Celestynowie został Batalion "Zośka".

Relacja z przebiegu uroczystości nadania imienia Batalionu "Zośka" naszej szkole 16 i 17 maja 2008 roku!!!

22 - 23 maja 2009 r. - Święto Szkoły i Hufca ZHP Celestynów im. „Bohaterów Akcji pod Celestynowem”. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Przyjaciela Szkoły Stanisława Sieradzkiego „Śwista”.

21 - 22 maja 2010 r. - Święto Szkoły i Hufca ZHP Celestynów im. „Bohaterów Akcji pod Celestynowem”. Odsłonięcie tablicy w hołdzie kpt. Witoldowi Bartnickiemu ps. "Kadłubek" - Przyjacielowi Szkoły.

14 października 2010 r. - Dzień Edukacji Narodowej oraz Jublileusz 90 - lecia Szkoły Podstawowej w Celestynowie.

rok szk. 2014/2015 - Dyrektorem Szkoły została Anna Kędziorek; zastępcą Dyrektora Szkoły - Katarzyna Grzelczak.

2 luty 2015 r. - Dzięki przedsiębiorczości p. dyrektor Anny Kędziorek oraz przychylności władz gminnych możemy cieszyć się nową szatnią z nowymi szafkami.

Powiększ

Powiększ

Powiększ

przed remontem

po remoncie

10 listopada 2016 r. - Uroczyste otwarcie naszej biblioteki po remoncie

 

15 czerwca 2019 r. - W wieku 91 lat zmarł Zbigniew Ozimczuk wieloletni mieszkaniec Celestynowa, nauczyciel polonista, kierujący Szkołą Podstawową w Celestynowie w latach 1967 - 1974. Był inicjatorem Społecznego Komitetu Budowy nowej Szkoły.

 

18 czerwca 2019 r. - W związku z reformą oświaty od roku szkolnego 2017/2018 nastąpiło wygaszenie Gimnazjum im. Por Józefa Czumy „Skrytego” poprzez włączenie go do organizmu Szkoły Podstawowej. 18 czerwca 2019 roku mury szkoły opuścił ostatni rocznik uczniów Gimnazjum i pierwsi absolwenci ośmioklasowej Szkoły Podstawowej.

Powiększ

Powiększ

Powiększ

 

18 czerwca 2019 r. - „Nauka, Praca, Ojczyzna” – pod patronatem „Skrytego”

Historia sztandaru Gimnazjum im. por. Józefa Czumy „Skrytego”

 

 

 

 

 

 

Przy pracy nad tworzeniem tej strony korzystano z materiałów zebranych i opracowanych przez uczniów naszej szkoły: Elżbiety Grzelczak, Karoliny Srebnickiej i Jakuba Szoi.

Do góry