WYMAGANIA EDUKACYJNE, KRYTERIA OCENIANIA Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

KLASA 1

KLASA 2

KLASA 3

KLASA 4 KLASY 5, 6 KLASA 8
KLASA 1 KLASA 2

KLASA 3

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

KLASA 7

KLASA 8

KLASY 4 - 8

KLASA 5

KLASA 6

KLASY 1 - 3

KLASA 3

KLASY 4 - 8

KLASA 5
KLASY 5 - 6 KLASA 7 KLASA 8

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

KLASA 7

KLASA 8

KLASA 7

KLASA 8

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

KLASA 5

KLASA 6 KLASA 7 KLASA 8

KLASY 4 - 7

KLASA 4 - 7 (.doc)

KLASA 4 - 7 (.pdf)

KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6 KLASA 7 KLASA 8

KLASY 4 - 8

KLASA 4 KLASA 5
KLASA 8